Лотос аура център

ЛОТОС аура център е един от първите центрове с холистична насоченост, създаден през 2011 г. в гр. Пловдив, а след това отваря врати и в София и Варна. В нашия център разглеждаме човека като съвкупност от ум, тяло и дух. Ние имаме опит, знания и най-добрата апаратура да завършим цикъла от диагностика на енергийно и физическо ниво до терапия! В център Лотус правим снимка на аурата ви, последвана от устен и писмен анализ, както и индивидуални препоръки за баланс. Диагностиката с Аура камера показва за минута енергийното ви състояние като цвят, яркост, форма, големина. Можем да разберем дали имате дисбаланси и блокажи по чакрите, каква е причината и как и къде това се отразява на живота и здравето ви. Можем да определим вашите таланти, мисия и личен потенциал. Доверете се на нашия професионализъм и хармонизирайте тялото и душата си!