Transformika

Transformika е набор от карти с мощни въпроси, които отварят пътища за решаване на лични или професионални предизвикателства, пред които сте изправени. Те генерират бързо и лесно решения, дават идеи, а вие трансформирате себе си или вашия екип. Всички карти са създадени, за да предизвикат мисли в главата ви, което ви помага да постигнете яснота по отношение на предизвикателството. Мощните последователни въпроси гладко ви водят през процеса. Останете мотивирани и открийте собствените си отговори и практически решения. Ще научите повече за този уникален метод, само ако дойдете на 18 май на Пролетния ни базар!

web: https://www.transformika.org
FB: https://www.facebook.com/TransformikaCoaching/