Доц. д-р Веселина Вачкова

„Боян Мага – живот, по-невероятен от легендите“

„Боян Мага – живот, по-невероятен от легендите“

Доц. д-р Веселина Вачкова е български учен, историк, културолог, директор на Историческия музей в гр. Перущица, експерт по Късна античност в Института за исторически изследвания при БАН. Преподавала е в НГДК „Константин Кирил Философ“, в Националната художествена академия и Нов български университет.

Автор е на десетки студия, статии и книги. Голям изследовател на Орфей, богомилите и исихазма. Доц. Вачкова е един от авторите на помагалото по история „Моята България“, което учи децата на неизвестни факти и теории за древната ни история.

Тя ще разбули тайната около княз Бениамин, сина на цар Симеон, известен като Боян Мага.