Проф. Евгений Сачев

„Тайните на Преславското златно съкровище“

„Тайните на Преславското златно съкровище“

Проф. д. ик. н. д-р по социология Евгений Сачев е единственият в България професор по културно наследство и национална сигурност. Повече от 30 години работи в областта на културното и историческото наследство, като има големи заслуги за развитието на българската музеология и музейно дело, участвал е в мисии по спасяване на паметници на културата и историята в чужбина. 

Автор е на единствените български речници–справочници по социомузейна култура, по културно наследство и по културономия, както и на голямата книга „Българите са в основата на човешката цивилизация“.

Проф. Сачев ще ни разкаже защо Преславското златно съкровище трябва да бъде обявено за номер 1 на България.