Мухарем Алиосман

„Планината на Танръ“

„Планината на Танръ“

Мухарем Алиосман е завършил история и география в Пловдивския университет, а понастоящем е имам и читалищен деец в кърджалийското село Звиница. Автор е на четири книги, сред които „Вяра и фолклор на турците алиани-къзълбаши от Източните Родопи“. Тази древна и неразгадана земя, на която са живели множество народи и племена, съхранява предания и обреди, възникнали в зората на човешката цивилизация. Едни от пазителите на тези тайни са къзълбашите, наричани днес алиани или алевии почти непозната тема, повече езотерична и духовна, отколкото историческа и етнографска. 

Мухарем, който произхожда от такъв род, прави много ценно изследване. С разбиране, приемане и обич към всички общности и учения, битували по нашите земи, той ще ни открехне вратата на отколе пазени тайни за това братство, за да вникнем в богатата и загадъчна душевност на турците алевии.